We, de Stichting Unique, zijn officiëel goedgekeurd als “goededoelenorganisatie”, dit maakt het inzamelen van gelden en middelen en stuk gemakkelijker.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, dus klik hier!

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Verenigingen (zoals sport-, personeels-, zang-, harmonie- of toneelverenigingen) en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

ANBI