Voorwaarden dierenvoedselbank Maassluis

In aanmerking komen voor een voedselpakket:

 1. Om in aanmerking te komen voor een pakket dient uw inkomen op of onder het bestaansminimum te liggen. Of u in aanmerking komt voor een pakket kunt u zien op de website van Voedselbanken Nederland, onder het kopje ‘Zoek je hulp?’. Wij hanteren dezelfde normering als Voedselbanken Nederland;
 2. Als u klant bent bij Voedselbank Maassluis, kunt u zich via onze website aanmelden. U hoeft niet op een intakegesprek te komen. U kunt dan een verwijsbrief krijgen. Dit geldt ook als u aangemeld wordt door schuldsanering. Als u geen klant bent bij eerdergenoemde organisaties dan moet u een afspraak maken voor een intakegesprek;
 3. U dient wijzigingen in uw situatie direct aan ons door te geven. Denk hierbij aan verandering van gezinssamenstelling, verandering van inkomen, contactgegevens, verhuizing, overlijden huisdier et cetera. Wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor uw recht op een pakket;
 4. Wij geven per huishouden een pakket voor maximaal 2 huisdieren. Indien u 1 grote hond heeft, heeft u recht op 1 pakket. Bij aanschaf van nieuwe huisdieren vervalt het recht op een pakket. Dit geldt ook voor het fokken (ongelukjes vallen hier ook onder) van een nestje pups, kittens of konijnen en het krijgen van een dier. Bij overtreding van deze regel krijgt u 12 maanden geen pakket. Daarna kunt u zich opnieuw aanmelden;
 5. Uw dier(en) moet(en) minimaal 1 jaar in uw bezit zijn, voordat u een beroep op onze hulp kunt doen. Wij verstrekken geen voer voor pups en kittens. Wij staan er niet achter dat mensen met financiële problemen huisdieren aanschaffen. Dus u moet bij aanmelding aantonen dat uw dier minimaal een jaar in uw bezit is;
 6. U dient uw pakket zelf op te halen bij ons uitgiftepunt op de Pieter Jelle Troelstraweg 5 te Maassluis. U dient zelf een tas mee te brengen. U krijgt uw pakket per maand, dat u iedere eerste vrijdag van de maand, tussen 12.00 uur en 15.00 uur op kunt halen;
 7. Wij verwachten dat u het meldt als u niet kunt komen. In overleg is het mogelijk om uw pakket (eenmalig) door iemand anders op te laten halen. Als u 2 keer uw pakket niet op komt halen, zonder bericht, dan wordt de verstrekking van pakketten direct gestopt. U dient zelf zorg te dragen voor een nieuwe inschrijving. Dit kan echter pas na 6 maanden en alleen met opgaaf van een goede reden;
 8. Wij zijn afhankelijk van donateurs en sponsoren. Het pakket bevat niet voldoende voer om uw huisdier er een maand volledig van te laten eten, maar het is een steuntje in de rug;
 9. Het is niet toegestaan om door ons verstrekte dierenvoeding of toebehoren door te verkopen of op andere manier aan anderen aan te bieden. Indien wij dit toch constateren, dan vervalt uw recht op een pakket;
 10. Stichting Unique is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de door ons geleverde producten. Indien u een voedselpakket voor uw huisdier(en) ontvangt van een andere organisatie, dan heeft u geen recht op een pakket;
 11. Houd u aan de huisregels van het pand waar wij werken. Let ook goed op waar u wel en niet mag parkeren;
 12. Wij zijn er om u te helpen en hanteren voor al onze cliënten dezelfde regels. Hierover discussiëren met onze medewerkers is niet nodig. Als u tegen problemen aanloopt, kunt u contact opnemen één van onze bestuursleden. Zij zullen u graag te woord staan;
 13. Bij grensoverschrijdend gedrag en agressie, zowel verbaal als fysiek, zal u de toegang tot het pand worden geweigerd en wordt de politie ingeschakeld. U krijgt dan geen pakket meer zolang onze stichting bestaat. Wij melden dit ook bij uw voedselbank, andere hulpverlenende instanties, onze collega-dierenvoedselbanken en overkoepelende organisaties;
 14. Stichting Unique heeft het recht om zonder opgaaf van reden de levering van pakketten stil te leggen.

De pakketten worden door ons samengesteld en worden aan u overhandigd. Het is niet mogelijk voorkeur aan te geven voor merk en hoeveelheid. Het is ook niet toegestaan zelf iets uit de schappen te pakken.