Sponsor – steun ons met uw donatie of hulp2024-02-13T13:01:39+01:00

Sponsor

Stichting Unique e.o. kan alle steun goed gebruiken. Ons steunen als sponsor kan op diverse manieren:

Financieel

U kunt sponsor worden voor vanaf één euro, dit kunt u doen via de donatieknop of uw gift te storten op rekeningnummer NL37 RABO 0373957572 t.n.v. Stichting Unique. Uw geld komt goed terecht. Door Stichting Unique is de aanvraag gedaan voor een ANBI-status bij de belastingdienst. Hiermee is het mogelijk voor donateurs hun giften aftrekbaar te maken voor de inkomsten-of vennootschapsbelasting. ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde Instellingen.

De ontvangen gelden worden tijdelijk op een bankrekening gezet. De betalingen van de ontvangen geoormerkte gelden worden van daaruit gedaan. De bestuurlijk penningmeester ziet erop toe dat de financiële afhandeling op een correcte manier gebeurt en legt daar verantwoording over af aan het bestuur.

Goederen

Diervoeding kan bij ons gebracht worden. Niet alleen diervoeding kunnen wij gebruiken, maar ook kattenbakvulling, antiwormmiddelen, vlooienbestrijding, stro/zaagsel/schelpenzand, snacks voor alle diersoorten, et cetera. Indien je nieuwe en niet gebruikte speeltjes, mandjes, riemen en kooien hebt, deze kun je ook bij ons afleveren.

Ga naar de bovenkant